Liczba długów: 36 967
Łączna wartość długów: 734 181 789,03 zł
34 344 41 90

Dodaj dług