Liczba długów: 36 658
Łączna wartość długów: 725 404 525,84 zł
34 344 41 90

Dodaj dług