Liczba długów: 43 038
Łączna wartość długów: 990 142 939,07 zł
34 344 41 90

Dodaj dług