Liczba długów: 37 365
Łączna wartość długów: 744 397 756,50 zł
34 344 41 90

Dodaj dług