Liczba długów: 38 498
Łączna wartość długów: 783 832 714,91 zł
34 344 41 90

Dodaj dług