Liczba długów: 38 115
Łączna wartość długów: 769 087 432,51 zł
34 344 41 90

Dodaj dług