Liczba długów: 38 718
Łączna wartość długów: 795 063 519,85 zł
34 344 41 90

Rafał Filipiak Printer

WPIS UŻYTKOWNIK DATA WPISU

Dodaj wpis