Liczba długów: 38 718
Łączna wartość długów: 795 063 519,85 zł
34 344 41 90

(VER-GAZ) Radosław Mottel

WPIS UŻYTKOWNIK DATA WPISU

Dodaj wpis