Liczba długów: 44 749
Łączna wartość długów: 1 111 265 644,37 zł
34 344 41 90

Mam dłużnika