Liczba długów: 43 969
Łączna wartość długów: 1 059 336 696,73 zł
34 344 41 90

Mam dłużnika