Liczba długów: 43 270
Łączna wartość długów: 1 008 059 208,53 zł
34 344 41 90

Mam dłużnika