Liczba długów: 44 245
Łączna wartość długów: 1 078 980 601,33 zł
34 344 41 90

Mam dłużnika