Liczba długów: 41 836
Łączna wartość długów: 921 910 260,71 zł
34 344 41 90

Mam dłużnika