Liczba długów: 43 038
Łączna wartość długów: 990 361 178,90 zł
34 344 41 90

Mam dłużnika