Liczba długów: 41 604
Łączna wartość długów: 910 272 158,49 zł
34 344 41 90

Mam dłużnika